The Devil's Dictionary

Ikke satanisk, nærmere sardonisk.

Kynisme kan fås i forskellige versioner. Den oldgamle græske kynisme er en livsglædens filosofi, hvor man tager verden for hvad den er, og med en overgiven latter beskæftiger sig med det man finder vigtigt. Såsom at æde, skide og sove i solen. Som kyniker har man et nogenlunde retvisende billede af, hvordan mennesker opfører sig, og overraskes derfor ikke så ofte.

Den moderne opfattelse af kynisme er anderledes. Kynisme inkluderer nu forestillinger om følelseskulde og ofte et vist mål af bitterhed. Kyniske personer er generelt nogle der skal undgås. I den folkelige forestilling har de en evne til at skade andre for egen vindings skyld grænsende til lyst. Livsglæden er også så småt forsvundet ud af folks tanker om kynisme.

Ambrose Bierce var en yderst kynisk og skarp skribent, der for 90 år siden muntrede og oprørte en del amerikanske læsere med en række ganske bidende iagttagelser.

Før sin mystiske forsvinden samlede den på en gang klassiske og nymodens kyniker sine iagttagelser i hvad han kaldet Djævlens Ordbog.

Her kan man blandt andet finde forklaringer som:

"Beundring: Vor høflige anerkendelse af andres lighed med os selv."

"Alder: Den del af livet som vi afsætter til de laster vi stadig ynder, mens vi kritiserer dem vi ikke længere har driften til at eftersætte."

"Dårligdom: En akklimatiseringsproces der forbereder sjælen på en anden, bitter verden."

"Alliance: I international politik, sammenslutningen af to tyve med hænderne så dybt begravet i hinandens lommer at de ikke hver for sig kan plyndre en tredje."

Befinder man sig i ubehagelige situationer, man har svært ved at forstå kan verdensbilledet i Djævlens Ordbog være et nyttigere end så mange andre. Det er nemlig, i modsætning til det kristligt-humanistiske verdensbillede, aldeles indrettet på at chefen beder dig lægge 10 ubetalte "interessetimer" pr. uge, og at dit ægteskab ryger, hvis du går hen og blive alvorligt syg eller fattig.

Har man købt sin net.forbindelse for at få forstand, bør man ikke være bleg for at opsøge søgedelen af Yahoo med forespørgslen "Bierce".

Devil's Dictionary 🏛️