The Glistrup homepage

En yderst underholdende hjemmeside om et vistnok alvorligt emne.

Peter Herngaard vedligeholder Danmarks bedste liste over mystiske og obskure højreorienterede bevægelser på sin hjemmeside 🏛️. Og i den danske afdeling finder vi The Glistrup homepage som primus inter pares - fremmeste blandt ligemænd.

Hjemmesiden er enormt omfangsrig og mildest talt lamslående. Det er ikke til at vide om den er et udslag af avanceret ironi eller ægte brændende følelse for en række mere eller mindre sammenhængende emneområder. Som det kan ses på nærtstående forsidebillede blandes muslimer, vikinger, Nietzsche, tegneserier og sex i en pærevælling.

Håbet har sandsynligvis været at opskrive et sammenhængende verdensbillede ved at inddrage alle disse elementer.

Men jeg må erkende, at jeg med min beskedne intelligens ikke var i stand til at forstå det manden bag ønskede, at jeg ved læsningen skulle forstå. Visse konturer tegnede sig, men den pludseligt oplysende erkendelse udeblev. Det kræver vist en ret speciel intelligens og hårdt slid at nå de erkendelser skribenten har nået. Enhver er selvfølgelig fri til at gøre forsøget. Jeg begyndte dog at søge i andre retninger.

Efter at have læst en 37 kb stor afhandling om vikinger garneret med udødelige citater fra store filosoffer, statsmænd og forfattere begyndte jeg så småt at nære mistanke om at siden var et tilfælde af voldsom kook-aktivitet. En kook (se AOD 1/97 s. 86 og kooks-FAQ'en 🏛️) er en person, der poster i særklasse mærkelige og helst uforståelige artikler til Usenet, eller udviser gennemført, ekstrem og aldeles bizar optagethed af et eller andet.

Alene den voldsomme mænge ringe korrekturlæst materiale og den rivende hast hvormed der i de dage, jeg læste siden blev tilføjet nyt vidnende om mere virkelyst end omtanke.

Et opslag på forfatteren Bo Warming (warming@image.dk) på DejaNews afslørede igen gennemført, ekstrem og aldeles bizar optagethed af et eller andet. Over en kort periode havde warming@image.dk (Jens Peter Karlsen) (?) postet 830 (!!) indlæg i Microsofts Frontpage-nyhedsgruppe. Det bizarre er alle steder på siderne: i indholdet, i illustrationer, i strukturen og i opsætningen. Og altså også på Usenet. Imponerende på en sært foruroligende måde.

Siden falder også meget godt ind i denne måneds net.snak. Den viser at der er hjemmesider om racisme og sex på Nettet. Den understreger vist også den minimale skade sådanne hjemmesider kan forøve, samtidig med at de drager med deres fascinerende anderledeshed og forbudthed.

Hvor forbudt den rent faktisk er i straffelovsmæssig henseende, er det lidt svært at afgøre. En venstresnoet svækling ville sandsynligvis skue-chokeres og finde en del af materialet i strid med straffelovens racismeparagraf. Siden ville bestemt heller ikke være tilladt i Singapore med dens opfordringer til letlevenhed og negative omtale af en befolkningsgruppe eller to.

Heldigvis er siden udenfor de indigneredes rækkevidde, og The Glistrup homepage skulle dermed være sikret et langt og bizart liv.

glistrup.com 🏛️