The Computer Virus Myths home page

På The Computer Virus Myths home page bliver man bedt om at spise brød til sin virushysteri.

The Computer Virus Myths home page har Rob Rosenberger siden 1995 samlet på alle slags falske virusadvarsler, og udfra kompetente kommentarer til disse bygget en bemærkelsesværdig god ressource. Mange hundrede kb viet til at komme uvidenhed om computervirus til livs. Rob har beskæftiget sig med emnet i mange år, og det kan smages på hjemmesiden.

Hans overblik bliver et overskud, hvoraf syrlige kommentarer og oplysende perspektiveringer kan trækkes i hobetal. Hans skrivestil er let i tonen og knitrer med en god, tør humor.

Helt festligt bliver det i afdelingen for meninger, hvor han af et godt hjerte tamper løs på både McAfee og Symantec, der lader til at være lige så uredelige som de sensationsjournalister, de fodrer.

Det bliver også til inkompetencepriser, hvor de værste hysterikere hædres med en pris, The John McAfee Award for Computer Virus Hysteria. Under stor moro uddeles de til de værste blandt virusukyndige i det offentlige, i computerbranchen og blandt journalister. Selv manden bag årets mest hårrejsende citat "hædres". Man må selv som jævnt virusuvidende krumme sine tæer, når man læser hvad folk, har udtalt om vira, der ikke eksisterer.

Overflod <

Nogle gange tager Rob selv det hårde, men festlige, arbejde med at behandle falske virusadvarsler. Andre gange overlader han det til andre, hvis konklusioner han er enig i. Siden er dermed ikke kun én mands værk.

Selv har han gjort et stort og fint arbejde ved at skrive to fremragende begynderpamfletter om computervirus' hysterikultur. Pamfletter man bør læse. Eller i hvert fald gemme, og sende til en ven eller systemadministrator, den dag de i distraktion eller uvidenhed sender en en falsk virusadvarsel.

The Computer Virus Myths home page er en bemærkelsesværdig ressource. Der er ingen papirblade, der udelukkende handler om at opløse vrangforestillinger. Men på Nettet går det, og The Computer Virus Myths home page slipper utrolig godt om ved det.

Og så er det gratis. Rigtig gratis. Rob går endda så langt, at han inviterer snart sagt alle til at videresende eller -give guldkornene på siden.

Tres bien.

http://www.kumite.com/myths 🏛️