Enkelt er effektivt

Båndbredden er ikke uendelig - tænk på det, når siderne designes

Trods udviklingen i båndbredde — hastigheden ud til brugeren — er det stadig utroligt vigtigt at websiderne holdes nede i størrelse. Det forhold er svært at forstå for mange udviklere, der arbejder med hurtige maskiner, lokale websteder og faste forbindelser. Webstedet har først stået sin prøve, når det har kørt tilfredsstillende over en langsom modemforbindelse.

Enkelhed er ikke det samme som at være primitiv. Det betyder blot at der skal tages skyldigt hensyn til, at siden opbygges hurtigt og at brugeren hurtigt kan forsikre sig om, at den er brugbar. Der kan skam laves meget komplekse og flotte sider med ganske få midler.

Teknologi for teknologiens skyld <

Det er en skidt tendens, at udviklerne flokkes om nye teknologier, der ikke helt følger de vedtagne standarder eller som stammer fra en enkelt producent.
Internets styrke ligger i de få, faste standarder og ikke i et mylder af plug-ins og browserafhængige faciliteter. Siderne skal se ens ud og have de samme faciliteter på så mange maskiner som muligt.

Jeg er ikke modstander af JavaScript, Applets, Flash, QuickTime, PDF og de mange andre dejlige muligheder, der er. Jeg synes blot man skal bruge dem med omhu, og ikke forhindre potentielle brugere adgang ved at overbrodere et websted med unødig tant og fjas.

Prøv at være alle brugere <

Internet og web kører på alle platforme og alle operativsystemer, og et websted bør principielt kunne bruges ens på det bredest mulige spænd af maskiner.
Desværre er der mange udviklere der fejler. Mac-udvikleren ser ikke sit produkt på en pc, Netscape-brugerne lades i stikken fordi "Netscape alligevel er i tilbagegang", gamle versioner af browserne svigtes og brugere med små skærme kan få lov at hoppe i havet. Det er arrogant og misforstået. Ganske lidt opnås udover kollegernes påskønnelse og måske kundens måbende begejstring... i bedste fald. I værste fald opnås intet, mens oceaner af udviklingstid går til spilde og brugerne klikker sig et andet sted hen.