Steven skriver 5/2004 - og taler i Symbion

Én artikel. Kun en. Men så talte Steven i det mindste om dybe links.

Første måned uden den for alle parter givtige Jubii-gig gav kun én Snedker-forfattet artikel i det offentlige rum: Men hvilken artikel! Lang, grundig og en lille smule provokerende. Kan anbefales.

Dybe links indtager scenen i Forskerbyen Symbion <

Torsdag den 27. maj 2004 var der paneldebat om dybe links 🏛️ i forskerbyen Symbion i København. Til dels provokeret af Advokater har 13 ord for links.

Orstyrer Henrik Fønhs 🏛️ styrede slaget og gav efter en kort introduktion ordet til Holger Rosendal 🏛️, jurist i Danske Dagblades Forening og Newsboosters banemand.

Holger forklarede om dagbladenes store udgifter og ret til at kontrollere andres udnyttelse af deres stof.

Så kom Danish Online News Associations formand Ernst Poulsen 🏛️ med en fremragende tale om demokrati, ytringsfrihed, momsfritagelse, debat og retten til at linke dybt.

Steven Snedker 🏛️ sprang derefter op og uddelte korrektiver til Holger, mens han på tavle og med pegeri rundt i lokalet forklarede det bizarre i at retsforfølge og true linkere. Han introducerede også tanken om at Newsbooster måske nok var let, men at (news.)google.com (der gør det samme) næppe får samme omgang af DDF.

Slutteligt stod Martin Thorborg 🏛️ frem og bekendte, med stor lyst, at han hver dag linkede dybt 🏛️ til alle de danske medier han fandt det relevant at vise sine kunder videre til, og at han bestemt havde tænkt sig at fortsætte. DDF fik skudsmålet "Dinosaurer i dødskrampe".

Så hvad var nyt? <

Alle paneldeltagere undtagen Holger Rosendal syntes at det var noget voldsomt griseri af DDFs medlemmer sådan at forfølge små webloggere som Thomas Dyhr 🏛️ og Keld Bach 🏛️.

Holger og Ernst syntes, at det var ok at forfølge Newsbooster, Steven og Martin fandt fogedretsafgørelsen ubrugelig, og i hvert fald Steven havde klart ønsket en rigtig dom.

Sjovt: Holger undsagde næsten sin chef Ebbe Dal. Da Ernst hev de der bizarre "Med et link citerer man ikke - man fremstiller en ny kopi" 🏛️-citater frem sagde Holger, om ikke "Bullshit", så at de måtte karakteriseres som "gamle og enkeltstående udtalelser."

Ernst forklarede meget godt, at linkeri var en gråzone og at advokatforstærkede foreninger som DDF og Antipiratgruppen for tiden forsøgte at vinde hele zonen, så de kunne kontrollere alt. Og at det ikke var i orden.

"Hvorfor diskuterer vi kun dybe links Danmark?" spurgte en tilhører. "Fordi det er i Danmark vi får de sortklædte (dansk: advokater) på nakken, hvis vi gør noget," svarede Steven Snedker, vel vidende at han nogle uger efter ville lancere feeds.dk 🏛️. "News.google.* fungerer vist problemfrit i 8 lande (se bare news.google.fr 🏛️. Det er kun i Danmark at de sortklædte eller Bo Maltesen fra Politiken springer på individer, der linker så meget som bare én gang til noget de sortklædte ikke bryder sig om. Det er kun i Danmark at chefredaktører skriver skræmmebreve til folk, der formaster sig til at bruge avisens egen Tip'en-ven-funktion (Frederiksborg Amts Avis vs. Lokalbanebrugergruppen).

Holger gjorde det dog klart at selve foreningen DDF (som han er ansat af) kun forfølger folk der linker "gentagent, systematisk (og evt. kommercielt)". Resten af forfølgelserne måtte stå for nidkære typers egen regning. Et sted i DDFs Notes&Frames-labyrint (dansk: gammeldags hjemmeside forladt af gud, mennesker, teknik og informationsarkitekter) kan man faktisk også finde en DDFs letforståelig politik for dybe links 🏛️.

Ernst spurgte om ikke, at det var muligt at få sendt den ud til alle medlemmerne. "På print og med store typer" tænkte andre paneldeltager arrogant.

Alt i alt var det en ganske fornøjelig paneldebat og i hvert fald DONA- Ernst og Vertikal-Steven arbejder ulønnet og tappert videre med problematikken. Martin Thorborg fortsætter med at linke løs på Spamfighter.dk 🏛️ om de så truer med sagsanlæg eller ej og Holger skal nok også få sysselsat sig selv.

Det var lidt uheldigt at de sortklædte fra Antipiratgruppen meldte fra (de var ellers programsat på et tidspunkt). Holger kunne godt have brugt om ikke opbakning, så i hvert fald nogle der kunne tage de øvrige paneldeltageres opmærksomhed og harme over den utilbørlige fremfærd vi for tiden er vidne til i dyblink-sager.

Nuvel.

Du, der heller ikke kom, kan læse dig mæt på:

Holger Rosendal/Danske Dagblades Forening: en politik.

Ernst Poulsen/DONA (ytringsfrihed, galimatias, ddf vs. newsbooster): Dybe links - et demokratisk værktøj 🏛️, Dagbladschef: Ingen dybe links til netaviser og Dagbladene slog Newsbooster knockout - foreløbig 🏛️.

Steven Snedker/Vertikal (7 artikler, researchet til det smertefulde): Dybe links 🏛️.

Martin Thorborg/SPAMfighter: links nederst på siden 🏛️.

Keld Bach: fik et utilbørligt forslag fra Antipiratgruppen 🏛️.

Thomas Dyhr: fik et utilbørligt forslag fra Politiken.

Flere optrædender? <

Steven, ja faktisk både Steven og Martin, tager gerne ud og optræder med ekspertviden. Ring og spørg, så er underholdningen måske sikret. Som en kunde engang udbrød, idet han fandt checkhæftet, frem: "Jeg kunne få Kirsten Norholt til den pris". Bedre anbefaling gives ikke.