Brugerne tænker i nøgleord - tanker uge 15/2004

Nøgleord er løsningen på mange navigationsmæssige problemer og et herligt brud med kedelige hierarkier. Og brugerne tænker i nøgleord... de ved det bare ikke

Jeg var indtil tidligere i denne uge af den klar overbevisning at webbrugere tænker i hierarkier — den klassiske sektionering: sport, indland, udland. Jeg er ikke helt sikker mere.

Vertikal bryder <

På Vertikal er vi ikke meget for sektioner. Det har vi aldrig været. Derfor har vi for længst brudt med sektioneringen. Vi har simpelt hen ikke nogen sektioner og har aldrig haft det. Vi har artikler, som omhandler emner (nøgleord), og det er den måde tingene organiserer sig på.
Det har vi lidt i trods. Hierarkier halter og emneord excellerer har vi altid sagt, men personligt har jeg egentlig troet at brugerne ikke var enige. Jeg troede at brugerne hellere ville navigere efter forside-sektion-artikel-metaforen fordi den var kendt og skattet fra for eksempel aviser.
Hierarkier halter og emneord excellerer
Men jeg begynder faktisk at tro at vi har ret på Vertikal.
Brugerne tænker i emner.
De ved det bare ikke.

Afsender og modtager <

Det typiske hierarki afspejler nemlig ikke nødvendigvis den måde læserne tænker på, Ja, rent faktisk afspejler det med langt større sandsynlighed den måde afsenderen tænker på, hvad enten det er et medie, en virksomhed eller for eksempel en offentlig myndighed.

Fra sportens verden: Hvor hører for eksempel en historie om nye transfer-ordninger i fodbold til? Eller historien om Slagelse-håndboldens økonomiske succes? Eller historien om Showstars 🏛️, som maler, skriver sange og spiller fodbold?
Sport? Finans? Kultur?
Ja! Ja! Og ja!
Alle steder — og sikkert flere.

Fra myndighedernes verden: Skal børnefamilieydelser være under børn&unge eller under social&sundhed? Og hvad med kontanthjælp? Er det social&sundhed eller arbejdsmarked&integration?
I begge tilfælde begge dele. Men i Farum Kommune 🏛️ er det enten eller, og ikke altid logisk.
Og Farum har endda en stikordsliste (læs: nøgleord - Advarsel: frames! Du mister overblikket...) 🏛️, men udnytter den ikke særligt godt. For eksempel medtages stikordene ikke i en søgning (Frames igen!) 🏛️.

Tryg navigationsmetafor <

Problemet med spredningen af emnerne over grenene i et hierarki er, at sammenhængen på tværs ikke er synlig for brugerne. På den anden side er både redaktørerne og brugerne ganske tilfredse med træstrukturerne. De fleste færdes hjemmevante i de hierarkiske strukturer, som minder os om mapperne og filerne på vores harddiske eller om strukturen i en bog eller et stort dokument med sektioner, kapitler og afsnit.

Det er en tryg navigationsmetafor og dermed meget svær at bryde med.

Den er bare utilstrækkelig til at udtrykke strukturen på en hjemmeside, hvor navgations- og indholdsbånd ikke følger simple forgreninger, men laver gitre og spindelvæv. Og det er ikke engang spindelvæv som vi kender dem med pænt forbundne egre og en fed edderkop i midten 🏛️, men nærmere som et kaotisk, tredimensionalt virvar med tråde på kryds og på tværs 🏛️.
Ingen kan fra første færd finde rundt i dette virvar andre end maskinerne, som skaber sammenhængen, når brugeren eller redaktøren indikerer hvor hans eller hendes interesse ligger.

Enter keywords <

Så er det nøgleordene kommer på banen.
Lad mig demonstrere med noget, der ligger mit hjerte lidt nærmere end kommuner og som ikke er Vertikal, nemlig fiskeri.
På hjemmesiden Global FlyFisher har vi opbygget en stringent hierarkisk, hvor alle artikler bliver placeret. Strukturen kan ses tydeligt på site map'en 🏛️.
Der er dog efterhånden flere tusinde sider, og man finder ikke alt via strukturen. Desuden er der problemer med begreber, der går på tværs af vores struktur. Begynderartikler kan befinde sig i alle sektioner. Noget om fiskestænger kan være selvbyg, anmeldelser eller noget helt tredje. Laks optræder alle mulige steder og ligeså gør for eksempel begreber som tropisk fiskeri.
Det har vi løst ved at knytte nøgleord til alle artikler. Et eller flere og ganske valgfri. Dog er der en basisliste, man leder i først, men det er alle redaktører - fire stykker - forundt at oprette nøgleord.
Nøgleordene udstyrer hver artikel med nogle meget kvalificerede bud på:
  • hvad den handler om ud over det, der kommer af sektionen
  • hvor den hører til andre steder end i hierarkiet
  • hvilke andre artikler, den er beslægtet med

Bord dæk dig! <

Med en sådan enkel opmærkning kan man skabe nogle helt nye og meget brugbare relationer mellem artikler, som ellers ikke hænger samme, hvis man ser på dem igennem hierarkiets snævre tunnel.

Men med nøgleordene til hjælp kan vi dels vise alle artikler, der omhandler specielle emner og dels skabe henvisninger til artikler, der vil være relevante set i forhold til den artikel, som læseren læser på lige nu.

På Global FlyFisher vil mange navigere fra forsiden eller en sektionsforside. Men vi forsøger at hjælpe læserne videre ved at skabe et relevant link til en anden beslægtet artikel.

Yderligere kan vi skabe hele forsider, for eksempel én som viser artikler for begyndere, artikler om ét eller endog flere emner, for eksempel laks, steelhead eller havørred 🏛️. Og læserne kan selv vælge blandt emnerne på oversigten over nøgleordene 🏛️.

Brugerne ser det ikke <

Det lyder jo alt sammen meget besnærende og tiltalende og som en rigtigt god service overfor læserne.
De bruger det bare ikke.

Selvfølgelig klikker de videre på den enkelte henvisning i bunden af en artikel, men de bruger sjældent siden med nøgleord og da slet ikke at vælge flere nøgleord ad gangen.
De ved simpelthen ikke hvad der er godt for dem!
Vi udnytter som redaktører nøgleordene til at skabe relevans, og vi laver henvisninger til oversigter over sider, som giver et overblik.

Men brugerne selv?
De gør som de altid har gjort.

Vi sælger skamløst viden og assistance vedrørende