Den negative mission

De mest utrolige morsomheder kan opnås ved at negere mission statements fra mange unge virksomheder. Udsagnene bliver meget morsomme med omvendt fortegn, og afslører ofte hvor selvfølgeligt - og derfor uinteressant - virksomhedens formål er.

Følgende er at læse på en ikke nærmere specificeret (men i høj grad eksisterende) webside for et firma, der blandt andet gør sig indenfor webdsign. Teksten er mere end typisk for den måde støttevirksomheder i "den ny økonomi" lancerer sig selv på.

Før <

NN er en videnbaseret organisation, som arbejder ud fra følgende målsætning:

Vi udnytter vor viden, vor erfaring og vore færdigheder til at perfektionere løsninger på vore kunders problemer.
Vi handler og får tingene til at lykkes - selv de mest komplicerede - til aftalt tid og pris.
Vi går nye veje og finder egnede løsninger. Kun derved kan vi, i kraft af vor evne til at tænke og kreere nye løsninger, bidrage til at vore kunder optimerer sine kompetencer.

Efter <

NN er en organisation der baseres på uvidenhed, og arbejder ud fra følgende målsætning:

Vi udnytter vor uvidenhed, vor manglende erfaring og vore ringe færdigheder til at lave de dårligste løsninger på vore kunders problemer.
Vi handler sjældent og får aldrig tingene til at lykkes - selv de enkleste - og aldrig til aftalt tid og pris.
Vi går gamle, slagne veje og finder uegnede løsninger. Kun derved kan vi, i kraft af vor manglende evne til at tænke og kreere nye løsninger, bidrage til at øge vores kunders inkompetence.