KompetenceBarometret

KompetenceBarometret var et kompetenceudviklingsværktøj, der blev udviklet for det daværende SCKK

KompetenceBarometret var et kompetenceudviklingsværktøj, der blev udviklet for det daværende Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Det var et omfattende system, der tilbød ministerier, departementer, statslige virksomheder, afdelinger og institutioner at fortage gentagne målinger af kompetenceudviklingen med henblik på at benchmarke organisationerne. Det fokuserede på at visualisere problem- og indsatsområder, såvel som den egentlige udvikling, f.eks. før og efter et kompetenceforløb. Systemet var programmeret fra bunden i PHP, og rummede omfattende brugerstyring og adgangskontrol, spørgeskemaer, opsamling af data, præsentation i grafisk form og fokus på let og effektiv fortolkning af resultaterne for ledelsen såvel som de deltagende medarbejdere.
Systemet kørte i mange år med få ændringer, andet end afspejling af skiftende strukturer i statsapperatet som følge af f.eks. regeringsskifte, men findes nu ikke længere.