Pressekontakt i en Internettid

Virksomhedens kontakt med pressen kan være af stor betydning. Med et par små, enkle metoder kan denne kontakt forbedres til virksomhedens fordel

Find de rigtige mennesker <

Det er besværet værd at tage direkte kontakt til de enkelte medier og sikre sig, at mails og breve ryger de rigtige steder hen. Nogen vil bare gerne have det "att. Redaktionen", mens andre skal have det til enkelte personer. Regn ikke med at "redaktionen" er et sikkert bud. Mange redaktioner er kolossalt store.

Vælg 'dine' journalister med stort omhu, og dyrk de fornuftige på grænsen til det usmaglige. Journalister kan — som de fleste mennesker — lide at have et let liv, og din opgave som formidler af kontakten mellem virksomheden og pressen er at gøre journalistens liv let.

De fleste journalister forsager luderjournalistik af et godt hjerte, men er ikke uvillige til at tage en god historie, hvis de får den serveret. Saglighed er selvfølgelig journalistens adelsmærke, og den skal vi ikke sætte over styr. Men skulle journalisten ende med at være saglig med din virksomhed som emne, så er det da for det meste bedre, end hvis det skete med konkurrentens.

Send e-mails <

Drop det dyre og besværlige papir, og send pressemeddelelser ud på e-mail. Send slet ikke faxer. Faxen kan ikke meget en e-mail ikke kan, og skal det være papir, så send dog et pænt brev. Gode pressemeddelelser er kendetegnet ved:
 • Præcis, kortfattet information
 • Hvad, hvorfor, hvornår, hvor meget?
 • Fakta: personer, priser, specifikationer, data
 • Send ikke en færdig artikel
 • Send kontaktinformation beregnet til både læserne og journalisten
 • Sørg for der er en dansk telefon, e-mail, URL
 • Send det som e-mail uden vedhæftede filer
Essensen er, at gøre det let for journalisten at se, hvad det her handler om. Vær præcis og kortfattet, men gør det let at finde mere indormation, at få fat i de rette mennesker eller slet og ret skrive historien ud fra det umiddelbart tilgængelige materiale.

Lav en webside <

Følg e-mailen op med yderligere oplysninger på nettet. Lav en webside med pressemeddelelser og send URL'erne sammen med de mails, der sendes ud. Siden kan rumme:
 • teksten fra mailen
 • yderligere tekst
 • referencer til omtaler i andre medier
 • referencer til yderligere online information
 • henvisninger til billeder, PDF'er og andre filer

Lav et arkiv <

Hav alle tidligere pressemeddelelser arkiveret og lettilgængelige, sorteret efter dato, emne og andre relevante kriterier.

Vertikals depot <

Se Vertikals beskedne depot her 🏛️

Lav et depot <

Sørg for at der altid kan findes og/eller bestilles yderligere materiale såsom brochurer, whitepapers eller billedmateriale. Lav et depot til at have alle disse filer i, hvor der nemt og hurtigt kan findes.

Tilbyd al information digitalt, hvor det er muligt. Lav teksten i Word, txt, RTF, PDF og lignende almindelige formater. Hav alle relevante billeder tilgængelige på nettet i en række opløsninger, som direkte kan benyttes:

 • til webbrug (JPG, 300 punkter på den største led)
 • til roughs (JPG, 100 dpi)
 • til endelig reproduktion (højkvalitets JPG eller TIFF, 3-600 dpi)
Læg også PowerPoint-præsentationer og andre relevante filer i dette depot. Det kan altsammen medvirke til at skabe et mere komplet billede, og bidrage til at journalisten kan hjælpe sig selv. Hav beskrivelser på alle filer og små udgaver af alle billeder.

Følg op <

Tag gerne telefonisk kontakt med journalisten for at få bekræftet at pressemeddelelsen er modtaget. Hvis den ikke er det, så eftersend den på mailen med det samme, og sørg for at registrere alle ændringer i personer eller kontaktdata med det samme.

Mål indsatsen <

Sørg for at følge op på alle indsatser og se om de virker. Ressourceforbruget skal gerne stå mål med resultatet. Brug de tekniske muligheder til at se om presseområdet bliver brugt og monitér hvad der bliver set og læst mest. Brug denne information til at optimere pressekontakten.
Hvis du trænger til at se et par praktiske eksempler
vertikal.dk/presse/depot.htm