Råd om søgemaskineoptimering

Uanset hvor godt et websted er, finder brugerne det sjældent uden søgemaskinerne. Søgemaskinerne er den tredje browser, som siderne skal tilpasses til på linie med Netscape Navigator og Internet Explorer. Nøgleordet er søgemaskineoptimering.

Det første markedsføringsmæssige trin, når man har fået et websted i luften, er at sikre at det kommer ind i de mange søgesystemer. Brugerne bruger søgesystemerne som udgangspunkt for de fleste af deres ture på nettet, og det er derfor vigtigt, at web-stedet er ordentligt registreret.
Foruden en nøje udformning af selve siderne, som er beskrevet ganske kort herunder, er der andre væsentlige måder at skabe hits på. Den vigtigste er popularitet. Man skal nemlig paradoksalt nok være populær for at blive populær. Lidt mere derom senere.

Den korte version <

 • Skriv til brugerne... og søgemaskinerne
 • Giv alle sider en sigende titel
 • Sæt de væsentlige META-tags
 • Hold øje med, hvad brugerne søger efter
 • Hold øje med sidernes placering

Kontakt os gerne for mere konkret hjælp til en bedre placering i søgemaskinerne. Vi har erfaring med optimering fra en række tidligere projekter. Vertikal selv ligger heller ikke dårligt i søgemaskinerne.

Læs også:

Forberedelser <

Før man lader sit websted registrere skal man sikre, at det er forberedt til det. Der er en række vigtigt punkter, som skal være i orden, før siderne er klar.

Indhold er konge! <

Uden indhold intet. Hvis ikke siden indeholder noget, der er værd at se på eller læse - og dermed søge på - er det helt ligegyldigt med at få den i søgemaskinerne. Derfor skal indholdet være det, der står først på dagsordnen, når siderne skal forberedes. Og med indhold menes der tekst - læsbar, kopierbar tekst. Det vil altså sige, at Flash-animationer, tekst i grafisk form - og i de fleste tilfælde også PDF-filer - ikke giver noget i søgemaskinerne. De ser ingen tekst, og derfor indekserer de ingen tekst. En side uden HTML-tekst er med andre ord nærmest usynling for søgemaskinerne.

Heldigvis er skabelsen af indhold til siderne under alle omstændigheder det, der står - eller bør stå - højst på dagsordnen, og derfor et stykke arbejde, der skal gøres alligevel. Yderligere er vi så heldigt stillede at god opbygning for brugerne og læserne i store træk også er god opbygning for søgemaskinerne. Siderne bør opbygges, så relevant information rent fysisk ligger højt oppe på siden og så relevant indhold ligger højt oppe i koden.
Læs mere om skrivning af onlinetekst her.

Sider der kun rummer grafik, Flash eller lignende grafisk indhold, har altså ikke noget, der kan læses af søgemaskinerne. Ofte bruges så skjult tekst eller HTML-kommentarer for at bringe tekst ind på siderne, men det ignoreres af mange af søgemaskinerne. Der bør derfor altid være almindelig, læsbar og kopierbar tekst på alle sider.

Insisterer man på at benytte sig af sider baseret på frames, skal man være opmærksom på faren for at kun at få indekseret tekster som "Denne sider benytter frames. Din browser understøtter ikke frames", som er det, der som standard står i de fleste frameset-filer. De findes i den såkaldte NOFRAMES-sektion, som når den endelig er til sted på en framebaseret side sjældent er udfyldt med noget meningsfyldt. Skift teksten ud med en sigende beskrivelse af webstedets indhold med henvisninger og det hele. Så er der en chance for at siden rent faktisk bliver indekseret på en meningsfyldt måde. NOFRAMES-teksten ses alligevel kun af søgesystemerne fordi alle browsere efterhånden understøtter frames.

Hav altid sigende sidetitler <

Sidernes titel skal være præcis og sigende og må være op til 64 tegn lang. Lav den ikke for lang og fald ikke for fristelsen til at gøre unødig reklame for siden eller hele webstedet med mange gentagelser og rosende forholdsord. Jo mere præcis beskrivelsen i titlen er desto bedre. Lav desuden titlen forskellig for alle sider, så den præcist udtrykker hvad der er på den enkelte side. Den må gerne rumme en fælles faktor - for eksempel webstedets navn - men resten bør beskrive indholdet.
I dynamisk genererede systemer bør titlen være en del af den bagvedliggende database, og sammensættes automatisk ud fra oplysninger, der er indtastet specifikt til formålet.
Benyt væsentlige nøgleord i titlen, så den kommer til at rumme både præcise og alternative betegnelser for sidens indhold.

META-tags spiller stadig en rolle <

Vær også opmærksom på de såkaldte META-tags, som er skjulte felter på siden. Nogle søgemaskiner bruger dem, andre ignorerer dem, men lav dem alligevel. Uanset om man laver siderne internt eller har et bureau til det, skal man sikre at samtlige sider får relevante informationer i META-felterne. Der skal tilføjes en klar beskrivelse af sidens indhold og en række relevante nøgleord. Dette er de mest betydningsfulde META-koder
Forfaldsdage (revisit-after) fortæller søgemaskinerne hvor tit siden opdateres. Sæt dem så de afspejler den reelle opdateringsfrekvens på den relevante side.
Beskrivelsen (description) er den, der vises i mange af søgemaskinerne, når siden fremvises i kort form. Skriv den så den passer til dette formål.
Nøgleordene (keywords) er ord, der ikke nødvendigvis forekommer i sidens indhold, men alligevel er relevante. Skriv en liste over synonymer, alternative stavemåder og måske endda fejlstavede ord. Mange søgemaskiner ignorerer denne META-tag.
Robotadfærd (robots) fortæller hvordan robotter skal opføre sig overfor sitet eller den pågældende side. Denne META-kode bør altid sættes til "index/follow" på almindelige sider, der skal indekseres og hvis links også skal indekseres. Bemærk at det ikke er nok at sætte denne tag til "noindex/nofollow" for at afholde robotterne fra at indeksere siderne. Det er ikke alle robotter, der overholder standarderne.

Nøgleord og nøglesætninger <

Søgemaskineoptimering er en hel kunst, og det gælder her om at finde ordsammensætninger og hele sætninger, der dækker sidens indhold - både de enkelte ord og synonymer samt relevante begreber - og har så godt sammenfald med det som folk søger efter som muligt.

Ved skabelsen af nøgleord og nøglesætninger skal der hele tiden tages hensyn til, hvordan brugerne søger og benytter de relevante begreber og ord. Jo mere præcis nøgleordene og nøglesætningerne ligner det søgte, desto større er sandsynligheden for at siden findes ved en søgning.

Og hvordan finder man så ud af hvordan folk søger? Tja, man kan kigge i sin log og se på de henvisninger, man får fra søgemaskinerne. Dér kan man se hvilke ordkombinationer, der er brugt.
Man kan også sætte sig med et stykke papir og bruge nogle minutter på at tænke alternative og almindelige formuleringer af nøgleordene igennem.
Vil folk søge på "optimering af hjemmesider", "optimering til søgemaskiner", "søgemaskineoptimering", "bedre placering i søgemaskinerne" eller måske "hvordan får jeg en bedre placering i Google?"... eller "hvordan kommer jeg højere op i Google?-

Skriv masser af disse formuleringer ned og sørg for at ord og små sætninger, der går igen forekommer 2-3 gange på de relevante sider - også i titlen.

Læg vægt på ordene frem for sætningerne. De fleste mennesker søger ikke på komplette sætninger, men på mere eller mindre sporadiske sammensætninger af væsentlige ord.

Henvisninger med mening <

Sørg for at alle henvisninger (links) på hjemmesiden er betydningsbærende og at de rent faktisk beskriver, hvad det er der henvises til.

Det er en klassisk fejl at have hundredevis af henvisninger med ordlyden "Læs mere...", eller "Næste" og "Forrige". Disse henvisninger er dels ikke særligt hjælpsomme overfor brugeren (prøv at sætte dig ved siden af en blind, der surfer med stemmesyntese!), men samtidig lægger mange af de bedste søgemaskiner vægt på ordlyden af henvisningen, og rangerer faktisk sider højere, som har indhold, der er henvist til mange gange.

Det vil sige at henvisningen skal lyde: "Læs mere om relevant emne" eller "Næste artikel om relevant emne" eller "Se en oversigt over alle sider om relevant emne".

Lav henvisninger på væsentlige dele af ordlyden på siden og ikke på ensformige, tomme ord - og slet ikke på sære små, grafiske knapper uden ALT-tags!

Nichesider vinder <

Sider, hvis indhold er meget specielt og omhandler nichestof, har en langt større chance for en god placering i søgesystemerne. Ved at være specialiserede og ikke gå efter store, generelle markeder, sikrer de sig en egenart, som skiller dem ud fra mængden.
Sørg for at disse sider bliver fremhævet for deres egenart i titel, indhold og META-koder.
Hvis sidernes indhold ikke er nichestof, men der findes mange andre sider med tilsvarende indhold, så er der flere måder at gøre det populært i søgemaskinerne.
Først og fremmest skal det gøres godt. Ikke bare godt men det bedste. Det bedste indhold vinder - for det meste.
Dernæst skal det gøres populært. Det lyder måske paradoksalt, men popularitet er en vej til at flyde oven på i søgemaskinerne. Når andre henviser til siderne, kommer de til at rangere højere i søgeresultaterne. Det hedder linkpopularitet med et godt dansk ord.

Popularitet avler hits <

Selv om søgesystemerne bruger sidens indhold som en vigtig faktor, når siderne skal bedømmes, er linkpopularitet en lige så vigtig faktor, der skal tages med i overvejelserne.
På nettet måles popularitet ved hjælp af antallet af henvisninger til siden fra andre sider. Med andre ord: jo flere andre websteder, der viser vej til ens eget, desto højere placeres siden i søgninger, hvor der ellers bliver fundet relevante ord på siden.
Den slags popularitet skaber man ikke natten over, og derfor er der blevet lavet såkaldte partnerprogrammer eller affiliate programs, hvor en lang række sider arbejder sammen og henviser til hinanden. Arrangementets eneste formål er ofte, at sikre mange eksterne henvisninger, og tjener altså i virkeligheden ikke til at lede brugerne til andres sider. Formålet er at gøre siden populær set fra søgemaskinernes side.
Andre affiliate programmer går på at lade partnere få gavn af at henvise. Den model kendes mest fra forretninger, og Amazon.coms model med at lade websteder henvise til sit websted fra enhver bogomtale er et klassisk eksempel.

Mål populariteten <

Det er muligt at måle linkpolulariteten ved hjælp af søgemaskinerne selv. De fleste af dem har indbygget en søgemulighed, som viser hvor mange af de indekserede sider der har henvisninger til en angivet URL. Prøv for eksempel at skrive link:www.vertikal.dk hos Google. Så ses det hvor mange (eller få) steder, der henviser til Vertikal.
Brug Vertikals gratis værktøj til formålet. Dette tal skal gerne op, fordi henvisninger hjælper til at flytte placeringen op i listen over relevante hits.

Hvad folk dog leder efter <

Det kan virkelig godt svare sig at sætte et system op, som fortæller præcis, hvad der søges efter, når webstedet findes på de store søgemaskiner. Det fortæller en del om hvad folk forventer at finde, nrå de kommer ind - og i særdeleshed noget om hvordan ens sider servicerer dem.
Teknikken er enkel, man skal blot lede i sin log efter såkaldte referrals, der kommer fra søgemaskinerne. Disse referrals rummer alle informationer om, hvordan folk har søgt og hvad de har søgt efter. På Vertikal.dk registreres de i en separat database, og kan ses af alle.
Se selv her.
Denne siden er et vigtigt værktøj i optimeringen af sidernes indhold og er sammen med en log over de lokale søgninger et meget vigtigt middel til at beslutte hvilke nye sider, der skal tilføjes.

Flere måder <

Man sikrer registreringen på flere måder, men den mest sikre er en manuel tilmelding på alle de relevante søgesider. Man kan hyre et bureau til denne opgave, men reelt er den så let og overkommelig, at den kan overstås på en time eller to. Alle de store danske og udenlandske søgesystemer har særlige sider, hvor tilmelding finder sted. Her indtaster man sin sides URL og eventuelt en beskrivelse og kontaktinformation. Så vil søgesystemets medarbejdere eller en automatisk funktion tilføje web-stedet til indekset.
Følg vejledningen og overhold reglerne. Skriv for eksempel ikke med STORE BOGSTAVER og gør ikke unødig reklame for siden. Relevant information gavner både tilmeldingsprocessen og resultaterne når der senere søges på sidens indhold.
Det er vigtigt, at siden kommer ind i de store søgemaskiner og indeks. Min prioriterede liste kan ses nedenfor. Dækker man de tjenester, der er nævnt her, har man mere end 90 procent af alle søgninger dækket.

Godt og gratis er sjældent <

Det kan være en god idé at bruge én af de helt gratis tjenester, der findes, men regn ikke med at de kan udføre alt arbejdet. Hvis siderne er forberedt godt nok, kan dog man spare nogle ressourcer ved at bruge dem. Vælg dog ikke dem, der siger "Free submission for 3500 search engines!". Det er ikke relevant at ligge i 3500 søgemaskiner. De 5-10 rigtige kan gøre det. Se for eksempel tjenesten på robotten.dk, der lægger siden ind i de største søgemaskiner. Uanset hvilken tilmeldingsform man bruger, skal man efter en periode tjekke om siderne findes i søgemaskinerne. Kig efter firmanavnet eller centralt indhold på siderne. Hvis det ikke giver hits, bør man gennemgå processen en gang til, og eventuelt revidere de anvendte titler og META tags.

Andre kan gøre det <

Der findes både danske og udenlandske bureauer, der tilbyder at foretage registreringen. Det kan være en god idé, men man skal være opmærksom på, hvad det er de tilbyder udover den enkle proces at indsende URL'en.

Hvis der er tale om en simpel tilmelding med tilhørende tilføjelse af META-tags som beskrevet her, så er det efter min mening ikke helt nok. Hyrer man et professionelt bureau må man forvente mere. Der er mange andre muligheder såsom nøje optimering nøgleord og -sætninger, individuel optimering til hver enkelt søgemaskine, doorwaysider og meget andet. Sørg for at få specificeret hvad der laves og hvilken effekt det forventes af have.
Kravene til sådan et bureau burde minimum være at de forestår og hjælper med:

 • Registrering af udgangspunktet
  • Nuværende niveau for søgemaskineegnethed
  • Nuværende status i søgemaskinerne
   • placering
   • kvalitet af omtale eller resume
 • Formulering af mål og ambitioner
  • Placering i søgemaskinerne
  • Stigning i antal besøgende
 • Valg af strategier, for eksempel
  • Optimering - tilpasning af selve siderne som beskrevet her
  • Doorwaysider - sider der skaber flere indgange til det samme indhold
  • Affiliate programmer - samarbejder om øget linkpropularitet
  • Cloaking - tilpasning til individuelle søgesystemer
  • Monitering - nøje statistik for besøgende når de kommer fra søgemaskinerne
 • Mindst at tilpasse systemet med hensyn til
  • Søgemaskineegnet tekst og struktur
  • Søgemaskineegnet kode
  • Tilføjelse og optimering af titler
  • Tilføjelse og optimering af META-tags
   • Forfaldsdag (Revisit-after)
   • Beskrivelse (Description)
   • Nøgleord (Keywords)
  • ALT-koder til alle billeder
 • Tilmelding til søgemaskinerne
 • Registrering af resultat efter en aftalt periode
  • Resulterende status i søgemaskinerne
   • placering
   • kvalitet af omtale eller resume
 • Løbende monitering og tilbagemelding om status efter en aftalt periode, for eksempel 2-3 måneder
Det er optimalt hvis bureauet selv kommer med en lignende plan, hvor alle eller de fleste af disse punkter er dækket. Hvis de ikke kommer med noget lignende, så skal alarmklokkerne lyde.

Ved at annoncere, at man vil holde sig nøje til sådan en plan, måle og veje resultaterne og vurdere indsatsens effekt, når arbejdet er overstået, opnår man formodentlig en bedre leverance fra bureauets side.