Råd om loganalyse

Hver gang en læser beder om en af dine sider, vil du finde en meddelelse om det i webserverens logfil. Den kan - skal - man undersøge. Så finder man nemlig ud af hvor brugerne kommer fra, hvad de læser og hvor de kører sur i det.

I det følgende kommer der eksempler fra Webalizer. Et meget udbredt loganalyseprogram, som mange webhoteller giver deres kunder gratis adgang til. Alle eksempler på denne side stammer fra de sidste 5 dage i april 2001 på DVDel.dk 🏛️.

Hvor mange kommer der? <

Det er et ret interessant mål. Det står sådan omtrent at læse i Visits per Day. I nærtstående eksempel er tallet dog lidt skævt. Der er en stor forskel på det gennemsnitlige og det maksimale antal besøgende. Det er fordi Webalizer laver månedlige statistikker og DVDel ikke åbnede før 26.04.2001.
Hits per Day er et ret uinteressant tal. Hvis jeg satte fem gange så meget grafik på siderne, ville tallet femdobles. Hvis jeg satte ti gange så meget på, ville det tidobles. Hits er derimod ikke et udtryk for hvad folk klikker på, men hvordan jeg har opbygget mine sider.
Det interessante tal findes i Pages per day, som er hvor mange sider, jeg viser hver dag, og Files per day. Files per day er populært sagt et mål for alt det folk klikker på. På DVDel er der også en mp3-fil folk kan downloade. Den tæller ikke med som page, men med som file.

Får de hvad de kommer efter? <

I langt de fleste tilfælde: ja. 23144 (øverste tal) får hvad de kommer efter. 212 bliver snydt (nederste tal). Når man ser at 212 af de besøgende ikke an få den fil de ønsker, skal man straks smutte hen at se på error-log'en for at se hvilke konkrete filer, det er, de fisker efter uden held. Men det kommer vi til.
Tallene ind imellem er knapt så vigtige. De fortæller mest at siderne i høj grad baserer sig på input fra formularer, og derfor er lidt speciel at navigere på.

Hvilke sider læser/bruger de? <

Webalizer viser de 20 mest besøgte sider på ens Internet-tjeneste. Det kan man lære meget af.

På DVDel er der for eksempel en Wizard, der skal få folk til at komme hurtigt i gang. Tager folk alle seks trin, er de oppe at køre på tre minutter.

Men gør folk det? Nej. Prøv at se:

Wizard 1: 713 hits
Wizard 2: 217 hits
Wizard 3: 145 hits
Wizard 4: under bagatelgrænsen!

Af de 713 personer, der begyndte Wizard-turen var det under 20%, der nåede igennem.

Man lærer mange andre interessante ting. Søgningen er populær med 1820 hits (search_result.php) mens det kun er 219, der har været inde at ændre deres brugeroplysninger (user_settings.php).

Disse oplysninger er guld værd. En enkel hjælpetekst forbedrede gennemførselsprocenten på Wizarden med 40%. En overset perle kan rykkes længere op i hierarkiet og dermed få flere læsere.

Hvilke sider læser de først? <

"Forsiden selvfølgelig". Men nej, det er ikke så selvfølgeligt. Folk kommer via søgemaskinerne ind alle mulige steder. På DVDel er der tre officielle indgange.
  • http://dvdel.dk, forsiden. Den får selvfølgelig broderparten af de besøgende med 2106 besøgende.
  • http://presse.dvdel.dk, pressesiden. Den fik 57 besøg (presse.php). Det er ganske pænt, når man tager i betragtning, at pressemeddlelsen kun blev sendt ud til 20 medier.
  • http://hvader.dvdel.dk, en forklaringsside. 24 besøg (klassisk.php). Ikke imponerende, men URL'en var heller ikke blevet spredt.
Webalizer er ikke det perfekte værktøj til lige netop denne slags lognalyse. men den an give et godt vink om hvilke af de URL'er man markedsfører, der rent faktisk bliver brugt.

Hvor flygter de fra? <

Brugerne kan jo ikke tilbringe hele deres liv på DVDel. En eller anden side vil være den sidste webserveren sender til dem i en given omgang. Men hvilken?

Her er DVDel en typisk Internet-tjeneste. Logger man ind arbejder man på de samme 5-10 sider hele tiden, og må jo på et eller andet tidspunkt blive træt, og surfe videre. Statistikken fortæller os, at det overvejende sker efter en søgning (304, search_results.php). Men det er sandsynligvis fordi folk er færdige - ikke fordi vi forklarer os dårligt.

Det er mere interessant uden for. Fra en tidligere tabel ved vi, at 2106 mennesker sprang direkte til forsiden. Nu ved vi så at 744 mennesker, cirka 1/3, kastede et blik og derefter flygtede i rædsel. Det er et ganske pænt resultat. Men det interessante spørgsmål er: hvordan gør vi det bedre? I det aktuelle tilfælde var svaret: "forsiden giver kun mulighed for at registrere sig, noget der er besværligt og lidt farligt. Det kan folk ikke lide. Skal forsiden tækkes flere, må den give umiddelbar behovstilfredsstillelse. Skriv ikke kun om DVD'erne. Vis dem." (et råd vi i øvrigt kender fra Gode råd om tekst).

Men hvad så med dem, der bliver? Tjo, en del læser den 4-trinsforklaring, der er på http://hvader.dvdel.dk.

Her er rækkefølgen og de data vi kender:

  • klassisk.php (får 442 læsere, taber 96)
  • liberal.php (får 174 læsere, taber 32)
  • kristen.php (får 157 læsere, taber 17)
  • hinduistisk.php (får 148 læsere, taber 35)
Vi begynder altså med 442 læsere og mister 180 (96+32+17+35) undervejs. Sandsynligvis for altid. De tilbageblevne læsere går så sandsynligvis til forsiden, som der er link til fra alle de fire filer.

Du kan selv prøve at gå turen på http://hvader.dvdel.dk 🏛️.

Her kan vi igen se, at brugerne går deres egne veje, og bestemte sider kan virke yderst frastødende. Fra klassisk.php er der kun 174 der går videre og 96 der smutter. Sandsynligvis for altid.

Noter: Webalizer er ikke det perfekte loganalyseværktøj. Programmet blander hits, sidevisninger og besøgende i en pærevælling. De ovenstående tal er altså ikke en helt korrekt afspejling af virkeligheden. Nærmere et groft, men yderst brugbart, overslag.

"Hvad valgte I så at gøre, da I så hvor frastødende klassisk.php var?"
At gøre DVDel.dk mere attraktiv længere oppe i systemet, men at bibeholde denne efter vor egen og nogle meget få individers opfattelse yderst charmerende afkrog. Den tjener nu også som en pointe her. For dig.

Hvor kommer folk fra? <

DVDel i de par dage sidst i april: de fleste kommer ved egen kraft. Og så kom der 225+208 fra Ingeniørens webudgave og 176 fra Politikens webudgave. Hvor mange, der kom fra mediernes papirudgaver er det svært at spå om.

Men den slags tal giver som regel et godt fingerpeg om hvor det er godt at søge omtale, og/eller hvor det er godt at annoncere.

Normalt er det også her man kan se hvilke søgemaskiner/indekser, der giver flest brugere. Men i det aktuele tilfælde var det de færreste søgemaskiner og indekser, der havde nået at indeksere DVDdel.

Det er ikke kun de store læserleverandører, der er interessante. Ser man videre ned i listen, finder man ud af, at ens sider bliver omtalt mange interessante steder. Et kig i referrer-listen er et kig på mulige samarbejdspartnere.

Hvad søger de? <

Folk kommer langvejs fra. Og de har et mål. De vil finde noget. Hvad har de søgt på, på søgemaskinen før de nåede til DVDel?

De mest mærkelige ting. Denne liste bliver mere interessant, efterhånden som søgemaskinerne får indekseret ens sider. Man bruger denne del af statistikken til at få ideer til nøgleord man kan bruge i søgemaskineoptimeringen 🏛️.

Jeg havde aldrig tænkt på DVDel som en porno-tjeneste. Men folks behov kommer i første række. Så jeg optimerede DVDel lidt. Klaskede ord som porno, science fiction, action og hong kong på. Det gav mange flere besøg!

Fejlloggen <

I fejlloggen kan man se de sider folk har bedt om forgæves. På DVDel havde jeg glemt at lægge en robots.txt (og en favicon) op. Det gjorde at mange søgemaskiner og browsere spurgte til noget der ikke var der. Det kune rettes på få minutter, og kom hele siden til gode.

Internt på sin side, bør man også logge hvad folk søger efter 🏛️. Så kan man hjælpe dem bedre.

Og det er sådan set det al loganalyse handler om: at hjælpe brugeren mest muligt.