Open Source vs. Application Service Providers

Arbejdslivet drejer sig om at vælge den korrekte, lette og billige løsning. Men hvad er det for en?

Lad os se på august 2003. Den måned kunne klart demonstrere at Open Source var bedre end at gå til en Application Service Provider... Eller også var det omvendt.

Eksempel 1: Ministeriet <

Ministeriet skulle have en gruppe hvori medlemmerne kunne dele filer. Nogle filer måtte alle læse, andre måtte kun en lille kreds læse.

Application Service Provideren sagde "Intet problem. Opret to grupper. Opret alle medlemmer i én gruppe og opret kun de fortrolige i den anden [den type tjenesteudbydere har med god ret ord for at være rigide. Denne løsning ville være et helvede at administrere: mange brugere og mange filer skulle oprettes to gange]. 2*opsætning = 10.000 kr., derefter 1.400 kr. pr. gruppe. pr. måned: 75.000 kr. for to år."

Steven sagde "Intet problem. Jeg retter en Open Source groupwareløsning ind til jer, opretter de fornødne grupper og administratorer og skriver et par danske vejledninger specifikt til jeres brug. 10.000 kr. for arbejdet, ca. 300 kr. pr. måned for webhotel (>1 Gb): ca. 17.000 for to år."

Ministeriet valgte ss@vertikal.dk og Open Source. De sparede en masse penge og tid og fik en meget mere fleksibel løsning. I høj grad tilpasset deres behov. Open Source og lidt intelligens kan tit give de rigide Application Service Providers baghjul. Både på kvalitet og pris.

Eksempel 2: arkitekterne <

Senere i august kom Arkitekterne og ville have en postliste til deres projekt. Den gode løsning ville være at opgradere deres webhotel og hjemmeside, så det hele blev databasedrevet og spillede sammen. Men så mange penge var det ikke forsvarligt at bruge. Så løsningen blev, at Steven viste videre til en udbyder af postlistefunktionalitet et sted derude på nettet.

Arkitekterne kunne få deres postlisteopgave løst for cirka 1.200 kr. pr. år. Klart konkurrencedygtigt med Open Source-løsningen, det ville koste langt over 1.200 kroner at implementere helt korrekt.

Moralen <

Det kræver sin mand at se hvornår den ene løsning er passende og hvornår den anden løsning er passende.